Deň: 10. júla 2021

10. júla 2021

Po stopách filmu Čiara

Využili sme s Marikami Velebnou a Škvarekovou ponuku Košického Region Turizmu. Bol to autobusový zájazd s doprovodom so zaujímavým výkladom o natáčaní tohto filmu. Určite takúto možnosť príjemne a užitočne stráviť deň využijem viackrát. Trasa Fotky