Deň: 10. júna 2021

10. júna 2021

Zatmenie slnka s háremom na Hrešnej

Marika prišla s návrhom prejsť sa náučným chadníkom Vrabčie skaly na Hrešnú. Priniesla aj príma filter (asi zváračský), takže sme tento úkaz videli veľmi dobre. Ja som so sklom, ktoré som sa snažil zakadiť, nepochodil. Trasa Fotky (mobil ma tentokrát sklamal, neviem čo sa stalo)