26. mája 2021

Most 3. krát

Od Peter Ševc

So Zanzim sme sa v krásny deň vybrali znova pozrieť ako pokračujú práce na moste medzi V. Lodinou a Kysakom. Vykročil som v predstave, že uvidím provizórny most vedľa pôvodného a ten bude už pred ukončení. Čakalo ma sklamanie. Provizórny montovaný most bol položený na pôvodnom podkladel len počas ako-takej opravy starej cesty na druhej strane Hornádu, ktorá sa používa teraz jednosmerne. Videli sme už len pilier a brehové základy. Nuž bude ešte aspoň jeden ďaľší dôvod vybrať sa tam zasa aj keď je to po ceste (možno ísť po druhej strane a pokračovať cez Skalku). Chcel by som vidieť ako sa také niečo opravuje.

PS. V Kysaku v krčme pri stanici sa dá najesť.

Trasa

Fotky