1. 7. 20 Opäť kaolínový lom.

Trochu ináč a nie sám. Napriek tej horúčave bolo v lese príjemne. V lome bude asi pokračovať ťažba. Rozširujú ložisko.

Trasa        

Fotky