Deň: 27. júna 2020

27. júna 2020

Opäť kaolín

1. 7. 20 Opäť kaolínový lom. Trochu ináč a nie sám. Napriek tej horúčave bolo v lese príjemne. V lome bude asi pokračovať ťažba. Rozširujú ložisko. Trasa         Fotky Titulka