Deň: 10. mája 2019

10. mája 2019

Poľov – Pereš

Jedna so samotárskych prechádzok. Záznam som zabudol urobiť, ponúkam návrh (predpokladám, že som šiel tak) pomocou merania vzdialenosti v Mapy cz. Fotky