Moja predstava o organizovaní turistiky o  vychádza z túžby nebyť viazaný dlhodobým plánom. Internetová stránka v spojení s E-mailom je nový, moderný spôsob organizovania turistiky. Stretnutia niekde na „tlačovke“ považujem naďalej za účelné a príjemné.                      

Košické turistické kluby :  Víkend

                                                                                                                                                Košičan

                                              Krtko

Ako bývalý opravár fotoaparátov opravujem už len ďalekohľady. Puškohľady nie.