Nech je tento rok čím skôr normálny

Najbližší  plán

Sedieť  teraz na zadku doma  !

Moja predstava o organizovaní túr po novom

vychádza z túžby nebyť otrokom vlastných plánov. Chcem byť aktívny, operatívny, neviazaný celoročným plánom alebo pondelkovými vyhláseniami na schôdzi či u Zajaca. Internetová  stránka v súčinnosti s E-mailom a SMS je nový moderný spôsob. Stretávky v pondelky u Zajaca považujem naďalej za užitočné a príjemné.

 Kto sa bojí, nech so mnou neide do lesa.

Oblé farebné plochy sú odkazy na iné stránky. Červené texty sú odkazy na fotografie, modré texty odkazy na trasy, fialové hlavne na externé stránky. Pri prechode kurzorom nad odkazom sa vždy zobraí ruka.

Zmeny plánu sa na stránke prejavujú neodkladne cez mobil.

Robo Grigorov to vedel už pred dvomi rokmi. Čo ? Toto.

Stránka je vo vývoji. Prosím, tolerujte jej nedostatky. Privítam podnety na jej zlepšenie a hlavne názory na moju aktivitu  len tak

Ako bývalý opravár fotoaparátov opravujem už len ďalekohľady. Puškohľady nie.