Som negatívny

N a j b l i ž š í   p l á n

Podľa počasia a ďaľších okolností sa chystám na Lajošku.

Aktuálnosť  najbližšieho plánu si večer pred skontrolujte !

Ak nik neavizuje svoj záujem pripojiť sa, plán je pre mňa nezáväzný !

Avíza prosím výlučne e-mailom alebo SMS na 0905 740 351. 

 Ak to bude potrebné, zavolám.

 

 

Moja predstava o organizovaní túr po novom

 vychádza z túžby nebyť otrokom vlastných plánov a súčasne byť seriózne slobodný. Jednoducho byť operatívny, neviazaný vyhlásením na schôdzi či u Zajaca, ani absolútne pružný, všetko organizujúci telefonicky. Internetová stránka v súčinnosti s E-mailom je zlatá stredná a moderná cesta. Stretávky v pondelok u Zajaca považujem naďalej za užitočné a príjemné.

PS: Kto sa bojí, nech so mnou neide do lesa.

Ako bývalý opravár fotoaparátov opravujem už len ďalekohľady. Puškohľady nie.


Stránka je vo vývoji. Prosím, tolerujte jej nedostatky.
Privítam podnety na jej zlepšenie a hlavne názory na moju aktivitu.

Oblé farebné plochy sú odkazy na stránky. Červené texty sú odkazy na fotografie, modré texty odkazy na trasy, fialové hlavne na externé stránky.